Αντισεισμικές Συσκευές FREYSSINET

Η προστασία κατασκευών σε σεισμογενή περιοχές άρχισε στα μέσα του 20ου αιώνα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κατασκευές αξιοποιούσαν την παθητική προστασία όπως αντισεισμικών τοιχωμάτων στα κτίρια ή  προστασία βασισμένη στην πλαστικοποίηση στοιχείων που πρωτοχρησιμοποιήθηκαν  στην κατασκευή γεφυρών. Παρόλο που αυτό το είδος προστασίας επιτρέπει στις κατασκευές να αντισταθούν σε σεισμούς σχεδιασμού και να προστατεύσουν ζωές, μετά από σεισμούς μεγάλων εντάσεων συχνά επιβάλλονταν σοβαρές επιδιορθώσεις στα προστατευτικά στοιχεία.

Η σύγχρονη κοινωνία δεν αποδέχεται πλέον ότι οι επιπτώσεις των σεισμών είναι αναπόφευκτες, και οι απαιτήσεις των περισσότερων αρχών  παγκοσμίως είναι για εξοπλισμό των κατασκευών σε σεισμογενείς  ζώνες με ειδικό εξοπλισμό απορρόφησης ή περιορισμού των  σεισμικών επιδράσεων στις κατασκευές.

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στον κατασκευαστικό τομέα όπως και στην κατασκευή ειδικευμένων  μηχανημάτων, η εταιρεία Freyssinet έχει συνεισφέρει στην εξέλιξη  τέτοιου αντισεισμικού εξοπλισμού με την ολοκληρωμένη σειρά ειδικών προϊόντων TRANSPEC®.

Οι συσκευές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό προκειμένου να εξασφαλίσουν την πιο κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία στο συγκεκριμένο έργο. Η προστασία αυτή βασίζεται σε τρείς βασικές λειτουργικές παραμέτρους: την απομόνωση, τη σύνδεση και τη διασπορά.