Αρμοί Διαστολής CIPEC

ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ CIPEC – FREYSSINET

Οι αρμοί διαστολής CIPEC σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με στόχο να δέχονται συνεχές οδική κίνηση μεταξύ δύο κατασκευών. Ανταποκρίνονται άριστα στις κατασκευαστικές διαστολές  λόγω ερπυσμού, συστολών, αυξομειώσεων στην θερμοκρασία και διαφοροποιήσεων υπό κινητά φορτία.

Είναι κατάλληλοι για όλους τους τύπους κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, προεντεταμένο σκυρόδεμα, σύνθετες και μεταλλικές κατασκευές και καταστρώματα γεφυρών. Οι αρμοί διαστολής CIPEC έχουν την δυνατότητα να δέχονται ικανοποιητικές κατακόρυφες μετακινήσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή των εφεδράνων χωρίς την αποσυναρμολόγηση των αρμών διαστολής.

Διαθέτουν  κατασκευαστική λεπτομέρεια αποστράγγισης και είναι σχεδιασμένα για ελαχιστοποίηση  του κυκλοφοριακού θορύβου.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η σειρά  αρμών διαστολής CIPEC προσφέρει κατάλληλες λύσεις για διαστολές από 30 μέχρι 1000 mm, ανεξάρτητα από τις κατασκευές που θα τοποθετηθούν, τις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Η σειρά περιλαμβάνει:

  •  Μικρές διαστολές: (JEP, WR and WOSd)
  •  Μέτριες διαστολές: (Wd)
  •  Μεγάλες διαστολές: (WP)
  •  Καθώς και την σειρά για πάρκινκ: CIMAC


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι αρμοί διαστολής είναι ανθεκτικοί σε συνεχόμενα φορτία από την συνεχώς αυξανόμενη κυκλοφορία, όπως και στην έκθεση σε ρύπανση, ορυκτά έλαια ενώ μπορούν να δέχονται χωρίς προβλήματα αλάτι αποπάγωσης.

Ο σχεδιασμός των αρμών διαστολής CIPEC και η ποιότητα των υλικών κατασκευής τους βελτιστοποιούνται συνεχώς έτσι ώστε να αντιστέκονται στις πιο δύσκολες συνθήκες, παρατείνοντας την διάρκεια ζωής της κατασκευής.

Φυλλάδιο αρμών CIPEC