Ελαστομεταλλικά Εφέδρανα

Στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε η χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος και ειδικά του προεντεταμένου σκυροδέματος, η εξέλιξη του οποίου ήταν ραγδαία ειδικά μετά από τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο με αποτέλεσμα οι κατασκευές να γίνονται όλο και πιο επιμήκεις.

Οι μεγάλες μετακινήσεις στις κατασκευές οδήγησαν στην εισαγωγή εφεδράνων τα οποία αξιοποιούσαν την ικανότητα του λάστιχου να διαπλάθεται. Μετά από το 1952, βασιζόμενοι σε μια από τις πολλές ιδέες του Eugene Freyssinet  για συνδυασμό λάστιχου και μετάλλου στο ίδιο προϊόν, άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως οι ελασματοποιημένες ελαστομερείς λαμαρίνες ως εφέδρανα.

Αρχικά αποτελούνταν από επικείμενες στρώσεις ελαστομερών και φύλλων επικασσιτερωμένου χαλύβδινου πλέγματος. Τα εφέδρανα αυτά σύντομα εξελίχτηκαν στα εφέδρανα που χρησιμοποιούνται σήμερα: συνδυάζοντας χαλύβδινες λαμαρίνες ενοποιημένες με φυσικό καουτσούκ ή πολυχλωροπρένιο (polychloroprene) μέσω βουλκανισμού.

H πρόοδος που επετεύχθη από την ανακάλυψη αυτή στην μέθοδο κατασκευής όπως και στην ποιότητα των υλικών, καθώς και η γενική χρήση διεθνών προτύπων βασισμένων στη εφεύρεση του Eugene Freyssinet, οδήγησε στην εξέλιξη προϊόντων που είναι όμοια σε προσέγγιση αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το ευρύ αυτό φάσμα ακολοθυεί την παραγωγή μας. Τα περισσότερα εφέδρανα που κατασκευάζουμε πληρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ενώ διατήθεντε χωρίς καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένες προδιαγραφές μπορούν να μελετηθούν και να κατασκευαστούν κατόπιν παραγγελίας.