Εφέδρανα Tetron Disc

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των εφεδράνων TETRON DISC είναι αποτέλεσμα εμπειρίας δεκαετιών στην επίλυση προβλημάτων σε έργα πολιτικού μηχανικού.
Τα εφέδρανα TETRON DISC προσφέρουν:

  • Mικρή τριβή ολίσθησης – πολύ σημαντική στο σχεδιασμό επιμηκών βάθρων
  • Μικρή περιστροφική αντίσταση – Σε πλήρη περιστροφή, το σημείο εφαρμογής του φορτίου μετακινείται περίπου 5% κατά τη βασική διάσταση
  • Δυνατότητα απεριόριστων μετακινήσεων ολίσθησης – Απεριόριστο εύρος μετακινήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τύπο
  • Μετακίνηση χωρίς «μάγκωμα»  – Χωρίς απαίτηση λίπανσης.