Ηχοπετάσματα

Διαφανή ηχοπετάσματα από συνθετικό υλικό ΡΜΜΑ και γυαλί.

Ηχοπετάσματα από αλουμίνιο και άλλα υλικά.

Όλα τα ηχοπετάσματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα