Ολοκληρωμένες Λύσεις Κτιρίων

HILL & SMITH GROUP – Ολοκληρωμένες Λύσεις Κτιρίων

Η εταιρεία REDMAN FISHER ENGINEERING LTD είναι πρωτοπόρα εταιρεία στη Μεγάλη Βρετανία στον τομέα παραγωγής βοηθητικών μεταλλικών κατασκευών, κατασκευής δαπέδου τύπου κανάβου με διάκενα και βιομηχανικών εφαρμογών από πλαστικό ενισχυμένο με γυαλί (GRP).
Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για πλατφόρμες, διαδρόμους, κουπαστές, μεταλλότυπους και μεταλλικές κατασκευές από μαλακό χάλυβα, ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο και GRP.

Η εταιρεία REDMAN FISHER εστιάζει στην παροχή πρακτικών λύσεων μηχανικού που υποστηρίζονται από προηγμένη τεχνολογία και  πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής.

Οι υπηρεσίες της εταιρεία μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε κατηγορίες:

  • Παραγωγή
  • Σχεδιασμό και μηχανική
  • Τυποποιημένα προϊόντα
  • Προϊόντα για κουπαστές
  • Εγκατάσταση

Οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από εκτεταμένο σχεδιαστικό τμήμα, όπου χρησιμοποιώντας πρόσφατα λογισμικά παρέχονται οι πιο συμφέρουσες και ποιοτικές λύσεις για την κάθε περίπτωση.

HILL & SMITH GROUP – Ολοκληρωμένες Λύσεις Κτιρίων 
Η εταιρεία ASH & LACY BUILDING SYSTEMS LTD παράγει και διανέμει συστήματα μεταλλικών επενδύσεων κτιρίων και βοηθητικά προϊόντα από τα τέσσερα κέντρα παραγωγής και διανομής.

Η εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή πλήθους κατασκευαστικών λύσεων και τα προϊόντα της κατασκευάζονται με υψηλά πρότυπα ποιότητας και ανακλώσιμα υλικά.

Παρέχει  προστατευτικά πάνελ τύπου «rainscreen cladding» και αρχιτεκτονικές κατασκευές που δημιουργούν οπτικά σημαντικές λεπτομέρειες στην περίμετρο της κατασκευής. Η εταιρεία επίσης εστιάζει σε λύσεις αξιοποίησης συλλογής ομβρίων υδάτων.  Υποβάλλονται αυστηρούς ελέγχους, ενώ η ποιότητα του τελικού προϊόντος και των υπηρεσιών είναι απαράμιλλη. Η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων της εταιρεία ASH & LACY κατασκευάζεται από χάλυβα ή αλουμίνιο, που εφοδιάζεται από βιώσιμες πηγές και είναι πλήρως ανακυκλώσιμα μετά το πέρας της διάρκειας ζωής του κτιρίου, αποδεικνύοντας έτσι τη δέσμευσή της για βιώσιμες κατασκευές.

Η δέσμευση αυτή ικανοποιείται και από τον προσανατολισμό της εταιρείας προς λύσεις αξιοποίησης της συλλογής όμβριων υδάτων, όπως έγινε με την κατασκευή μίας από τις μεγαλύτερες πράσινες στέγες στη Μεγάλη Βρετανία.