Παροχή Στηρίξεων Αγωγών σε Παγκόσμια Κλίμακα

HILL & SMITH GROUP – Παροχή Στηρίξεων Αγωγών σε Παγκόσμια Κλίμακα

Παροχή στηρίξεων αγωγών σε παγκόσμια κλίμακα

Η εταιρεία PIPE SUPPORTS GROUP LTD, ιδρύθηκε το 1968, και ασχολείται με το σχεδιασμό και την παραγωγή πλήρους σειράς συστημάτων στήριξης αγωγών για βιομηχανίες πετροχημικών, ενέργειας, επεξεργασία και φυσικού αερίου. Παρέχει στηρίξεις διαφόρων τύπων μαζί με βοηθητικά τεμάχια και εφέδρανα ολίσθησης, καθώς επίσης και μονάδες δυναμικής συγκράτησης, συμπεριλαμβανομένων άκαμπτων αντηρίδων, αποσβεστήρων άκαμπτουε σφιγκτήρες και βραχίονες στερέωσης.Η εταιρεία PIPE SUPPORTS ακολουθώντας τις διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σε Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής, συμπεριλαμβάνοντας την παραγωγή στηρίξεων κρυογόνων χρησιμοποιώντας μόνωση από υψηλής πυκνότητας αφρό πολυουρεθάνης.

Εκτός από τα εργοστάσια της στη Μεγάλη Βρετανία και την Ινδία, η εταιρεία διαθέτει πλέον δύο νέα, υπερσύγχρονα εργοστάσια παραγωγής και στην Ταϊλάνδη,  η παραγωγή στα οποία είναι σε συμφωνία με τις προδιαγραφές ISO 9001.

Μέρος των υπηρεσιών της εταιρείας PIPE SUPPORTS περιλαμβάνει τη διάθεση λογισμικού για το σχεδιασμό μονάδων δακτυλίων στήριξης αγωγών. Το «PSDesigner» είναι ένα έξυπνο πακέτο σχεδιασμού που μπορεί να συνδεθεί με άλλα υπολογιστικά πακέτα και πακέτα παραγωγής, παρέχοντας έτσι γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Παράλληλα, το «PSDesigner» μπορεί να ενσωματωθεί στα τρισδιάστατα μοντέλα σχεδιασμού εγκαταστάσεων «InterGraph’s PDS» και «Aveva’s PDMS», επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη εισαγωγή μονάδων στήριξης στα τρισδιάστατα μοντέλα των πελατών.