Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης Οχημάτων – Valtir

Η εταιρεία Valtir LLC (πρώην Trinity Industries, Inc.), με έδρα το Ντάλας της πολιτείας του Τέξας των Η.Π.Α., είναι γνωστή για την κατασκευή συστημάτων απορρόφησης ενέργειας προσκρούσεων οχημάτων και άλλων προϊόντων και άλλων προϊόντων ασφάλειας οδών. Παρέχει  ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενών των στηθαίων ασφαλείας οδών, τερματικών στηθαίων ασφαλείας, προσωρινών απορροφητικών ενέργειας (crash cushions), απορροφητών ενέργειας για φορτηγά και στηθαίων απορρόφησης ενέργειας (cable barrier systems).

H Valtir έχει αναγνωριστεί  ως καινοτόμος προμηθευτής συστημάτων ασφαλείας οδών και αυτοκινητοδρόμων και είναι ο κύριος προμηθευτής στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών με το 70% των εγκατεστημένων στηθαίων ασφαλείας να είναι παραγωγός της εταιρείας.

Τα προϊόντα της Valtir περιλαμβάνουν το τερματικό σύστημα για στηθαία ασφαλείας (ET-Plus™  και το Euro ET™ Guardrail End Treatments), τον απορροφητή ενέργειας (Trinity Attenuating Crash Cushion™ Family (TRACC™  και EUROTRACC™ Family), το τερματικό απορρόφησης ενέργειας (Hybrid Energy Absorbing Reusable Terminal™ (HEART™)) και το στηθαίο απορρόφησης ενέργειας (Cable Safety System™ (CASS™)).

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί και πιστοποιήσει τα προϊόντα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) και τα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών (NCHRP).