Συστήματα αποχέτευσης, αποστράγγισης και αντιμετώπισης πλημμυρών

 HILL & SMITH GROUP Συστήματα αποχέτευσης, αποστράγγισης και αντιμετώπισης πλημμυρών
Η εταιρεία ASSET INTERNATIONAL LTD ειδικεύεται στην κατασκευή σωλήνων Wheelie HDPE με άδεια της Φινλανδικής KWH Pipes Ltd, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Newport.

Η εταιρεία ASSET INTERNATIONAL παρέχει ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών για την κατασκευαστική βομηχανία και άλλες σχετικές βομηχανίες. Οι εφαρμογές των προϊόντων περιλαμβάνουν ανάσχεση των ομβρίων υδάτων, αποχετεύσεις, αποστραγγίσεις και οχετούς. Η εταιρεία ASSET INTERNATIONAL παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη από τη φάση του σχεδιασμού μέχρι και την τελική φάση εγκατάστασης, ενώ έχει τη δυνατότητα να παρέχει και επί τόπου υπηρεσίες στους πελάτες της.Οι σωλήνες δομημένου τοιχώματος Weholite αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1980 και έκτοτε έχουν σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά. Η ταχύτητα και η οικονομία στην εγκατάστασή τους μαζί με την ποιότητα και την ανθεκτικότητα του προϊόντος έχουν αναγνωριστεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπου προτιμήθηκε η εφαρμογή του Wheelie HDPE. Η εταιρεία ASSET INTERNATIONAL διαθέτει το πιστοποιητικό ποιότητας BS EN ISO 9000:2000, Αρ. Πιστοποιητικού FM 12306.

Το LiteSpeed είναι ένα πρωτοποριακό προκατασκευασμένο σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί τους σωλήνες δομημένου τοιχώματος Weholite με τη μορφή θαλάμων Παντορροϊκού Συστήματος Εκροής (CSO) επί παραγγελία, προσφέροντας μία λύση που αναμένεται ότι θα μειώσει τις επί τόπου κατασκευαστικές δαπάνες των θαλάμων CSO. Το LiteSpeed έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς χρησιμοποιεί βελτιωμένη πλαστική κατασκευή και όχι το παραδοσιακό σκυρόδεμα ή άλλα δομοστοιχειωμένα προϊόντα.