Συστήματα Καθοδήγησης και Ενημέρωσης

HILL & SMITH GROUP – Συστήματα Καθοδήγησης και Ενημέρωσης

Η εταιρεία TECHSPAN SYSTEMS είναι πρωτοπόρα στον τομέα της και ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Ηλεκτρονικών Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων και σχετικών συστημάτων. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένα και οικονομικά συστήματα σήμανσης για αυτοκινητόδρομους και εφαρμογές σε αστικό περιβάλλον. Η πρωτοποριακή αυτή εταιρεία έχει αναπτύξει τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθύν σε μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Πινακίδες μπορούν να σχεδιαστούν και να προσαρμοστούν κατάλληλα  προκειμένου να καλύπτουν τις απαιτήσεις μεμονωμένων χωρών και πελατών, αλλά και ειδικές περιβαλλοντικές και λειτουργικές ανάγκες. Το εύρος των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων περιλαμβάνει Πλήρεις Δίχρωμους Πίνακες, με Χαρακτήρες και Πινακίδες Υπόδειξης Λωρίδας και Ταχύτητας, όπως επίσης και συστήματα καθοδήγησης στάθμευσης και συστήματα προσωρινής σήμανσης.

Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η εγκατάσταση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων της εταιρείας TECHSPAN συμφωνούν προς τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Απόδοσης EN 12966. Οι πινακίδες μπορούν να παραδοθούν και να εγκατασταθούν σε ικριώματα ανάρτηση πινακίδων, δοκούς αναρτήσεις πινακίδων πλήρεις και τύπου “offset-T” ή να αναρτηθούν σε ρυμουλκά  όταν πρόκειται για προσωρινή λειτουργία σε έργα οδοποιίας ή για διαχείριση μεμονωμένων επεισοδίων.

Στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται οι: Highways Agency, Transport Scotland, Traffic Wales, Northern Ireland Roads Service, όπως επίσης και πλήθος τοπικών αρχών σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία.

Οι λύσεις που προτείνουμε έχουν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ταυτόχρονα είναι φιλικές προς το περιβάλον και αυτό αντικατοπτρίζεται στη δέσμευση της εταιρείας προς τις διαπιστεύσεις BS EN ISO 9001:2000 και 14001.