Αντισεισμικές Συσκευές FREYSSINET

Η προστασία κατασκευών σε σεισμογενή περιοχές άρχισε στα μέσα του 20ου αιώνα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κατασκευές αξιοποιούσαν την παθητική προστασία όπως αντισεισμικών τοιχωμάτων στα κτίρια ή  προστασία βασισμένη στην πλαστικοποίηση στοιχείων που πρωτοχρησιμοποιήθηκαν  στην κατασκευή γεφυρών. Παρόλο που αυτό το είδος προστασίας επιτρέπει στις κατασκευές να αντισταθούν σε σεισμούς σχεδιασμού και να προστατεύσουν ζωές,