Αρμοί Διαστολής CIPEC

ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ CIPEC – FREYSSINET Οι αρμοί διαστολής CIPEC σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με στόχο να δέχονται συνεχές οδική κίνηση μεταξύ δύο κατασκευών. Ανταποκρίνονται άριστα στις κατασκευαστικές διαστολές  λόγω ερπυσμού, συστολών, αυξομειώσεων στην θερμοκρασία και διαφοροποιήσεων υπό κινητά φορτία. Είναι κατάλληλοι για όλους τους τύπους κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, προεντεταμένο σκυρόδεμα, σύνθετες και μεταλλικές κατασκευές και