Αρμοί Διαστολής

ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ  – FREYSSINET Οι αρμοί διαστολής σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με στόχο να δέχονται συνεχή οδική κίνηση μεταξύ δύο κατασκευών. Ανταποκρίνονται άριστα στις κατασκευαστικές διαστολές  λόγω ερπυσμού, συστολών, αυξομειώσεων στην θερμοκρασία, σεισμικές μετακινήσεις και διαφοροποιήσεων υπό κινητά φορτία. Είναι κατάλληλοι για όλους τους τύπους κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, προεντεταμένο σκυρόδεμα, σύνθετες και μεταλλικές κατασκευές και