Ελαστομεταλλικά Εφέδρανα

Στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε η χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος και ειδικά του προεντεταμένου σκυροδέματος, η εξέλιξη του οποίου ήταν ραγδαία ειδικά μετά από τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο με αποτέλεσμα οι κατασκευές να γίνονται όλο και πιο επιμήκεις. Οι μεγάλες μετακινήσεις στις κατασκευές οδήγησαν στην εισαγωγή εφεδράνων τα οποία αξιοποιούσαν την ικανότητα του λάστιχου