Εφέδρανα Tetron Disc

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των εφεδράνων TETRON DISC είναι αποτέλεσμα εμπειρίας δεκαετιών στην επίλυση προβλημάτων σε έργα πολιτικού μηχανικού. Τα εφέδρανα TETRON DISC προσφέρουν: Mικρή τριβή ολίσθησης – πολύ σημαντική στο σχεδιασμό επιμηκών βάθρων Μικρή περιστροφική αντίσταση – Σε πλήρη περιστροφή, το σημείο εφαρμογής του φορτίου μετακινείται περίπου 5% κατά τη βασική διάσταση Δυνατότητα