Στεγάνωση Κατασκευών με μεμβάνη PmB

Η Οδοτεχνική σε συνεργασία με την Pitchmastic PmB και την BAYTEC, πρωτοπόρους στα αποτελεσματικά ανθεκτικά συστήματα στεγανοποίησης, προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες στον κατασκευαστικό κλάδο για προστασία από την υγρασία και τη χημική διάβρωση. Το Blueshield PmB είναι ένα τέτοιο σύστημα, ιδανικό για στεγανοποίηση όλων των τύπων κατασκευών, από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, αλουμίνιο κλπ. και έχει