Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης Οχημάτων – Valtir

Η εταιρεία Valtir LLC (πρώην Trinity Industries, Inc.), με έδρα το Ντάλας της πολιτείας του Τέξας των Η.Π.Α., είναι γνωστή για την κατασκευή συστημάτων απορρόφησης ενέργειας προσκρούσεων οχημάτων και άλλων προϊόντων και άλλων προϊόντων ασφάλειας οδών. Παρέχει  ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενών των στηθαίων ασφαλείας οδών, τερματικών στηθαίων ασφαλείας, προσωρινών απορροφητικών ενέργειας (crash cushions), απορροφητών