Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης Οχημάτων – Valtir

Η εταιρεία Valtir LLC (πρώην Trinity Industries, Inc.), με έδρα το Ντάλας της πολιτείας του Τέξας των Η.Π.Α., είναι γνωστή για την κατασκευή συστημάτων απορρόφησης ενέργειας προσκρούσεων οχημάτων και άλλων προϊόντων ασφάλειας οδών. Παρέχει  ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομενων των τερματικών στηθαίων ασφαλείας, απορροφητικών ενέργειας (crash cushions) κ.α. H Valtir έχει αναγνωριστεί  ως καινοτόμος προμηθευτής