Ξύλινα Ηχοπετάσματα

 

Τα ξύλινα ηχοπετάσματα της Tertu είναι μια λύση που χρησιμοποιείται όπου υπάρχει η απαίτηση για μείωση ενοχλητικών θορύβων σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων. Αυτά τα ηχοπετάσματα κατασκευάζονται από ξύλινες κατασκευές και  τοποθετούνται παράλληλα με το δρόμο μειώνοντας το επίπεδο θορύβου.

Τα απορροφητικά ηχοπετάσματα της Tertu είναι ιδιαίτερα κατάλληλα σε περιπτώσεις  όπου η τοποθέτηση των ανακλαστικών ηχοπετασμάτων δημιουργεί αντήχησηκαι εντείνει το πρόβλημα του θορύβου.

Τα ηχοπετάσματα κατασκευάζονται σε τυποποιημένες διαστάσεις με μήκος 4.00m και ελάχιστο  ύψος 1.00m. Συνδέοντας τα πάνελ μπορούν να δημιουργηθούν ηχοπετάσματα με ύψος τα 2.00 m, 3.00 m και 4.00 m.

Τα πάνελ τοποθετούνται σε μεταλλικό πλαίσιο από την πλευρά κυκλοφορίας τοποθετημένα διαδοχικά με κλίση έως και 45°. Από την κατοικημένη πλευρά η επιφάνεια από σανίδες είναι πλανισμένη και τοποθετημένη κατακόρυφα στην εδρεύουσα πλευρά.

Για τη στήριξη των πάνελ, χρησιμοποιούνται  γαλβανισμένα μεταλλικά προφίλ ΗΕΑ, τα μεγέθη οποίων επιλέγονται ανάλογα με το το ύψος του ηχοπετάσματος και το φορτίο που καλούνται να παραλάβουν (άνεμος-χιόνι)..

Τα ξύλινα ηχοπετάσματα της Tertu είναι πιστοποιημένα  βάσει του προτύπου EN 1793 από το Laboratoire Européen D’essais acoustiquede CSTB (CSTB European laboratory for acoustic testing), Marne la Vallée.

 

Ανακλαστικά ηχοπετάσματα πιστοποιημένα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου EN 1793

Απορροφητικά ηχοπετάσματα πιστοποιημένα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου EN 1793

Φυλλάδιο απόδοσης ανακλαστικού ηχοπετάσματος

Φυλλάδιο απόδοσης απορροφητικού ηχοπετάσματος